هنگامه شهيدى امروز در حالى كه به بهدارى زندان اوين برده ميشد در حضور بازجو با مادر خود تماس گرفت و چنين گفت:وصيت نامه ٢٤ روز اعتصاب غذاي تر و اعتصاب دارو داشته ام و چند روزى است كه ديگر آب و چاى هم نمى نوشم .از همه حلاليت ميطلبم.برايم لباس سفيد بپوشيد و مرغ سحر بخوانيد. وصيت نامه ام…
Everyone realizes why a new common language, the European languages are members of the same family. Their separate existence is a myth. For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words, it would be necessary to have uniform grammar, pronunciation.

مقالات و نوشته های گوناگون

همراه باسایت بیات در فیسبوک